Lobačevski značenje

Lobačevski, Nikolaj Ivanovič (1792–1856), rus. matematičar; autor mnogobrojnih značajnih djela; jedan od osnivača neeuklidske geometrije.