ljutić značenje

ljutić (Ranunculus acer), visoka livadna biljka sa zlatnožutim cvjetovima iz por. žabnjaka.