Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

ljuskari, dvoljušturci

ljuskari, dvoljušturci (Ostracoda), podrazred malih nižih morskih i slatkovodnih rakova; pokriveni dvjema vapnenim ljuskama poput školjke; mužjaci nepoznati; poznatije vrste: sredozemni i golemi ljuskar (23 mm). Neki od izumrlih ljuskara važni su provodni fosili donjega silura.

Reference