Ljudevit značenje

Ljudevit (Ludovik, Ludvig, Luj), naše ime za nekoliko hrv., hrv.-ug., njem. i franc. vladara.