Livija Druzila značenje

Livija Druzila (← 58. do 29), žena cara Augusta (od ← 38), znatno utjecala na njegovu politiku; majka cara Tiberija.