Livadić značenje

Livadić (Wiesner), Ferdo (1799–1879), hrv. skladatelj; ilirac, pobornik hrv. nac. glazb. izraza. Još Hrvatska nij’ propala, prva ilirska budnica (stihovi Lj. Gaja); o. 180 solo pjesama; glasovirska i crkv. glazba; scenska glazba za drame I. Kukuljevića Juran i Sofija i M. Bogovića Frankopan.