litra značenje

litra (grč.), pov ant. srebrni novac kovan na Siciliji i u J Italiji.