litofiti značenje

litofiti ili petrofiti (grč.), biljke prilagođene životu na stijenama.