Lipska značenje

Lipska, Ewa (1945), polj. pjesnikinja; moralistički stihovi i kritika suvr. svijeta. Stihovi; Kuća spokojne mladosti.