Lindberg značenje

Lindberg, August (1846–1916), šved. kaz. glumac i redatelj naturalističnoga stila; glasovit tumač Ibsenovih likova.