Linares značenje

Linares, grad u podnožju Sierra Morene, J Španjolska; 57 800 st. Ležišta i eksploatacija ruda srebra, bakra i olova. Obojena metalurgija.