limotisak značenje

limotisak, vrsta ofsetnoga tiska na limenim pločama u jednoj ili više boja. Otisnute boje suše se u tunelskim pećima na temperaturi 60–130 °C; služi za tisak na ambalaži, tubama, konzervama i dr.