limnobij značenje

limnobij (grč.), zajednica životinjskih i biljnih organizama u slatkim vodama.