Likurg značenje

Likurg (o. ← 390. do ← 324), atenski državnik i govornik; u Ateni podignuo stadion, kazalište i dr.