lihvarstvo značenje

lihvarstvo (zelenašenje), primanje ili ugovaranje, za sebe ili drugoga, nerazmjerne imovinske koristi (kamate i dr.) za učinjenu uslugu, koristeći tuđe teško imovinsko stanje ili nuždu; kažnjava se kao kazneno djelo.