Liga naroda značenje

Liga naroda (također Društvo naroda), međunar. organizacija osnovana 1919. radi jačanja međudržavne suradnje i osiguranja svj. mira (osn. je na poticaj am. predsjednika W. Wilsona). Sredinom 1930-ih imala je 63 članice, ali zbog suprotstavljenih interesa velikih sila nije ostvarila veći polit. utjecaj (SAD joj nisu pristupile) te nije spriječila imperijalistička osvajanja pojedinih zemalja. Prestaje djelovati 1939; formalno je raspuštena 1946. i zamijenjena novom međunar. organizacijom (→ Ujedinjeni narodi).