Lifar značenje

Lifar, Sergej (1905–86), franc. plesač i koreograf rus. podrijetla; spajao oblike klas. baleta s modernom izražajnošću. Povijest ruskoga baleta (studija).