Licinije značenje

Licinije, Stolon Gaj (← 4. st.), rim. pučki tribun; zajedno s Lucijem Sekstijem, predložio ← 377. zakone koji smanjuju plebejske dugove i određuju da jedan od konzula mora biti plebejac; nakon dugotrajna otpora patricija zakoni su usvojeni ← 367.