licenca značenje

licenca ili licencija (lat.), ovlaštenje za uporabu tuđega zaštićenog prava (patenta, uzorka, modela), koje može biti ugovorno, zakonsko ili prisilno.