licej značenje

licej (grč., prema dijelu Atene Lýkeionu gdje je naučavao Aristotel), od 17–18. st. tip općeobrazovne sr. škole u nekim zemljama (odgovara gimnaziji).