Ličanka značenje

Ličanka (Fužinarka), rijeka u Gorskom kotaru, duga 20,4 km; ponire JI od sela Lič. Gornji tok Ličanke pretvoren je u akumulacijsko jezero (→ Bajer).