Liburni značenje

Liburni, ilir. pleme na prostoru od Krke u Dalmaciji do Raše u Istri. Svladali ih Rimljani ← 129.