libracija značenje

libracija (lat.), prave i prividne nepravilnosti gibanja Mjeseca; omogućuju da se sa Zemlje vidi 59% njegove površine. Uzroci libracije su nejednoliko gibanje Mjeseca te nagib njegova ekvatora prema ravnini staze (putanje).