libra značenje

libra (lat.). 1. Starorimska jedinica za masu (težinu), iznosila 326 g. 2. → funta.