Libijska pustinja značenje

Libijska pustinja, pustinja u SI dijelu Sahare; o. 2 000 000 km2. S dio pripada Libiji i Egiptu, J Sudanu. Oaze: Kufra, Siwa. Ležišta nafte.