liber značenje

liber (lat.: prvotno liko, pa knjiga), riječ koja se javlja u naslovu različitih djela, posebice pravnoga i pov. karaktera; npr. Liber pontificalis (zbirka životopisa papa).