Liber značenje

Liber, staroitalska mit, bog plodnosti, simbol vedre raspojasanosti. O njegovoj svetkovini (liberalia) primali su rim. mladići muževnu togu (toga virilis).