libacija značenje

libacija (lat.), žrtva ljevanica kod starih Rimljana.