Liaoyang značenje

Liaoyang, grad u SI Kini; 559 100 st. Ubraja se u najstarije gradove Mandžurije (budistički hramovi iz 11. st.). Tekst. ind.