Liaoning značenje

Liaoning, pokrajina u SI Kini; 145 700 km2, 42,3 mil. st. Ubraja se u najjače industrijalizirane krajeve Kine (crna i obojena metalurgija, brodogradnja, kem. ind.). Ugljenokopi i rudna ležišta. Upravno središte Shenyang.