lex značenje

lex (lat.), zakon, pravni propis; l. posterior derogat priori (kasniji zakon ukida raniji), načelo da se donošenjem novoga pravnoga propisa prešutno stavljaju izvan snage sve protivne (prethodne) odredbe.