Leonardo da Vinci značenje

Leonardo da Vinci (1452–1519), tal. slikar, kipar, graditelj i učenjak; univerzalan renesansni duh i jedan od najvećih umjetnika u povijesti. Djelovao u Firenci, Milanu i Rimu, a od 1517. na kralj. dvoru u Francuskoj. Istraživač različitih pojava u prirodi od leta ptica do anatomije ljudskoga tijela; konstruirao naprave i strojeve, projektirao regulacijske i fortifikacijske zahvate i stvarao urbanističke planove za idealne gradove budućnosti. U njima je genijalno anticipirao mnoge kasnije zamisli i tehn. rješenja (padobran, ronilačko zvono, tenk). Slikarskim Leonardovim djelom dosegla je visoka renesansa vrhunac; karakteristični sfumato daje posebnu atmosferu njegovim slikama. Os. su zanimljivi njegovi mnogobrojni crteži, studije biljaka, životinja i ljudskoga tijela koje su prethodile slikanju. Od kiparskih djela Leonardovih poznat je po crtežima samo konjanički spomenik kondotijeru Francescu Sforzi, koji je uništen. Poklonstvo kraljeva; Majka božja u špilji; Posljednja večera: (freska u milanskom samostanu Sta Maria delle Grazie:); Mona Lisa (Gioconda); Sv. Ana s Majkom Božjom i Isusom. Napisao Raspravu o slikarstvu.