lempira značenje

lempira (po imenu poglavice koji se suprotstavio konkistadorima), novčana jedinica Hondurasa (= 100 sentava).