Lemonnier značenje

Lemonnier, Camille (1844–1913), belg. romanopisac i knjiž. kritičar franc. izraza; protivnik kapitalizma, idealizira patrijarhalni seoski život. Mužjak.