lek značenje

lek, novčana jedinica Albanije (= 100 ćintara).