Leicester značenje

Leicester, upravno središte grofovije Leicestershire, sr. Engleska; 279 921 st. Sveuč. (osn. 1957). Metalna i kožarska ind.