Legendre značenje

Legendre, Louis (o. 1752–97), franc. političar i revolucionar; jedan od vođa juriša na Bastillu (1789) i Tuilerije (1792).