Leda značenje

Leda, grč. mit, žena spartanskoga kralja Tindareja; sa Zeusom koji joj se približio u lik. labuda imala Kastora i Poluksa te Helenu. Motiv često prikazivan u lik. umjetnosti.