Leavitt značenje

Leavitt, Henriette (1868–1921), am. astronomka; pronašla zakon po kojemu se mogu odrediti udaljenosti najudaljenijih zvjezdanih skupina i spiralnih maglica ako su u njima vidljive promjenljive cefeide (zvijezde).