Leavis značenje

Leavis, Frank Raymond (1895–1978), engl. knjiž. kritičar. Gl. predstavnik moderne engl. knjiž. kritike; raskida s historicizmom i narativnom kritikom, usmjeruje se na pomno čitanje teksta (close reading); blizak stajalištima I. A. Richardsa i am. »nove kritike«. Velika tradicija.