Le Verrier značenje

Le Verrier, Urbain (1811–77), franc. astronom; bavio se nebeskom mehanikom, na temelju poremećaja Uranove staze odredio značajke i položaj još neotkrivenoga planeta Neptuna, koji je, na temelju Le Verrierovih podataka, otkrio J. G. Gale (1846).