Laplace značenje

Laplace, Pierre Simon de, markiz (1749–1827), franc. astronom i matematičar; poznat po radovima iz područja nebeske mehanike (→ Kant-laplaceova hipoteza), teorije elektriciteta, kapilariteta, znanosti o toplini, teorije vjerojatnosti, formulaciji Biot-Savartova zakona.