Langer značenje

Langer, František (1888–1965), češ. prozaik i dramatičar; dao potresnu sliku sirotinjske egzistencije. Preobražaj Ferdyša Pištore; Periferija.