Lancelot značenje

Lancelot (du Lac: od Jezera), jedan od vitezova Okrugloga stola, junak viteškoga (bretonskog ili keltskog) ciklusa iz 13. st.; gl. lik jednoga romana Chrétiena de Troyesa.