Lamač značenje

Lamač, Karel (1897–1952), češ. film. redatelj; jedan od pionira češ. kinematografije. Gilly u Pragu; Lanterna; Dobri vojak Švejk; Evine kćeri.