laktacija značenje

laktacija (lat.), razdoblje u kojem mliječne žlijezde ženki sisavaca izlučuju mlijeko; selekcijom je uspjelo produžiti 1aktaciju i povećati proizvodnju mlijeka kod goveda, ovaca i koza više od potreba mladunčeta, pa se mlijeko upotrebljava u ljudskoj prehrani.