Lagrange značenje

Lagrange, Joseph Louis de (1736–1813), franc. matematičar i astronom; poznat po radovima iz područja diferencijalnih jednadžbi, računa vjerojatnosti i mehanike.