La Tène značenje

La Tène, arheol. nalazište u Švicarskoj. Sojenice iz neolitičkoga i brončanoga doba, voj. postaja Helvećana iz mlađega željeznog doba; latenska kultura, kultura eur. mlađega željeznoga doba (druga pol. ← 1. tisućljeća), etnički vezana uz Kelte.