La Roche značenje

La Roche, Sophie von (1730–1807), njem. književnica; prosvjetiteljski pijetistički romani u obliku pisama Priče gospođice von Sternheim; Ćudoredne priče.