La Coruña značenje

La Coruña, najveći grad i luka u Galiciji, SZ Španjolska; 236 379 st. Brodogradnja i strojogradnja.